Các khóa học đã đăng ký

Đối tác của chúng tôi

BEYOND luôn không ngững tìm kiếm và mở rộng hệ thống các trường đối tác tại các thị trường du học trọng điểm nhằm mang tới tới các bạn học sinh, sinh viên và gia đình những lựa chọn tối ưu cho mục tiêu du học của mình.

Dười đây là một số đối tác tiêu biểu được lựa chọn hợp tác đáp ứng các tiêu chí du học kết hợp với ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP của BEYOND.