Các khóa học đã đăng ký

Kiểm toán

KIỂM TOÁN LÀM GÌ?

Kiểm toán tài chính đảm bảo rằng một công ty hoặc khách hàng đang phân bổ tài chính hợp lý và tuân theo các quy định của chính phủ. Với vai trò là kiểm toán tài chính, nhiệm vụ của bạn có thể bao gồm phân tích tài liệu, hồ sơ và đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Bạn cũng cần chuẩn bị các báo cáo, và chịu trách nhiệm tìm ra phương án ngăn chặn sự lãng phí và gian lận.

Bảng dưới đây tóm tắt yêu cầu trình độ học vấn cũng như mức lương của nghề kiểm toán tài chính:

Yêu cầu bằng cấp

Bằng cử nhân

Bằng thạc sĩ nếu bạn muốn tiến xa trong sự nghiệp

Chuyên ngành
Kế toán, Kinh tế học, Tài chính, Toán học
Trách nhiệm chính
Phân tích các báo cáo tài chính, hồ sơ công khai và giấy tờ thuế, xác định tình trạng tài chính của công ty, đảm bảo tất cả hồ sơ giấy tờ đều đáp ứng yêu cầu pháp lý, phân tích xu hướng thị trường...
Giấy phép/chứng chỉ
Bạn nên có giấy phép. Chứng chỉ là tự nguyện.
Tăng trưởng số lượng việc làm tại Mỹ (2016-2026)10% (cho cả kế toán và kiểm toán)*
Lương trung vị tại Mỹ (2017)$69.350 (cho cả kế toán và kiểm toán)*

Nguồn: *Cục Thống kê lao động Mỹ

CÁC BƯỚC TRỞ THÀNH KIỂM TOÁN

Các kiểm toán tài chính thường làm việc độc lập hoặc được thuê bởi các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân để xem xét các dữ liệu tài chính. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, những người muốn the đuổi nghề kiểm toán tài chính cần có kỹ năng phân tích và toán học tốt để có thể nắm bắt và giải nghĩa các dữ liệu tài chính. Dưới đây là các bước để trở thành kiểm toán tài chính tại Mỹ:

1. Tìm hiểu về nghề kiểm toán: Những kiểm toán tài chính là những người phân tích các báo cáo tài chính, những hồ sơ công khai và giấy tờ thuế để xác định tình hình tài chính của công ty và đảm bảo công ty đang đi đúng hướng. Bạn cũng phải xác minh tính chính xác và pháp lý của thông tin. Bạn cũng cần phải phân tích xu hướng thị trường để xác định cách mà công ty có thể giảm thiểu rủi ro.

2. Lấy bằng cấp cần thiết: Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, bạn sẽ cần ít nhất bằng cử nhân ngành kế toán, kinh tế học, tài chính hoặc toán học để theo đuổi các công việc kiểm toán tài chính. Những chương trình học trên sẽ dạy bạn về luật kinh doanh, dự báo tài chính và kế toán thuế.

Rất nhiều người trong ngành này học cao hơn để có được những kiến thức chuyên sâu và một số công việc đòi hỏi bằng thạc sĩ. Một số bằng thạc sĩ mà bạn nên xem xét là Master of Science in Forensic Accounting hoặc Master of Accountancy in Governmental Accounting. Hoàn thành các chương trình thạc sĩ này, bạn có thể làm một số nhiệm vụ như phân tích gian lận và rủi ro, kiểm toán ngân sách chính phủ và kiểm toán hệ thống thông tin.

3. Tham gia thực tập hoặc chương trình đào tạo: Những cơ quan nhà nước như cơ quan thuế (IRS) cung cấp các chương trình thực tập và đào tạo cho sinh viên đang theo học và các sinh viên vừa tốt nghiệp ĐH. Nếu bạn vẫn còn đang đi học, bạn có thể lựa chọn làm việc vào mùa hè hoặc tham gia vào một chương trình thực tập. Một khi bạn đã có bằng cấp cao hơn, bạn có thể xem xét việc tham gia chương trình thực tập quản lý của IRS.

4. Xem xét việc trở thành CPA (Certified Public Accountant): Kiểm toán và kế toán thực chất có nhiệm vụ tương đối giống nhau. Vì vậy, việc có được giấy phép CPA có thể giúp xác nhận năng lực của bạn và giúp bạn chuẩn bị cho việc thăng tiến. Tuy mỗi tiểu bang tại My có những yêu cầu riêng cho giấy phép CPA, tất cả các bang đều yêu cầu ứng viên hoàn thành 4 phần của kỳ thi CPA cung cấp bởi American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

5. Xem xét các chứng chỉ kiểm toán: Viện Kiểm toán Nội bộ (IIA) cung cấp một số chứng chỉ bao gồm Certified Internal Auditor, Certified Government Auditing Professional, và Certified Services Auditor. Tất cả các chứng chỉ đều yêu cầu thí sinh phải vượt qua các kỳ thi và tuân theo yêu cầu về kinh nghiệm và giáo dục. Ngoài ra, kiểm toán viên hành nghề phải hoàn thành các chương trình đào tạo thường xuyên liên tục hai năm một lần để duy trì giấy phép hành nghề.