Các khóa học đã đăng ký

Khóa học Thạc sĩ

DePaul University


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
2 năm


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 80


HỌC PHÍ
$20,040/năm

University of Hartford


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
2 năm


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 80


HỌC PHÍ
$12.940 - 33.230/năm

VATEL SWITZERLAND


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
2.0 năm


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.0 / TOEFL iBT 90


HỌC PHÍ
CHF22.000/năm

VATEL SINGAPORE


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1.5 năm


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 5.5


HỌC PHÍ
S$19.000/toàn khóa học

VATEL USA


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1.5 năm


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.0 / TOEFL iBT 70


HỌC PHÍ
$24,985