Các khóa học đã đăng ký

Một số thay đổi với Common App từ 1/8/2018

Để giúp bạn chuẩn bị cho mùa tuyển sinh mới 2018-2019 khi Common App mở lại vào ngày 1 tháng 8, BEYOND xin cập nhật một số thay đổi mà Common App đã thực hiện để làm cho trải nghiệm của bạn tốt hơn! Dưới đây là một số thay đối khi bạn đăng ký ứng tuyển cho năm đầu học đại học:

Cải tiến các khóa học & lớp học

Năm ngoái, CommonApp đã thêm tab Courses & Grades vì một số trường đại học yêu cầu sinh viên tự gửi hồ sơ học tập trung học. CommonApp đã chuẩn hóa quy trình này và sắp xếp hợp lý hơn với việc cho phép học sinh có thể điền vào bảng điểm ngay trên CommonApp như là một phần của bộ hồ sơ và gửi đến những trường có yêu cầu nộp bảng điểm.

Năm nay, CommonApp đã cải thiện phần Courses & Grades để giúp các học sinh sử dụng dễ dàng hơn (và giúp học sinh biết khi nào họ không cần điền thông tin). Trong mùa tuyển sinh tới, sinh viên sẽ không thể nhập thông tin phần này trừ khi trường họ đăng ký có yêu cầu.

Các câu hỏi điều kiện để bắt đầu phần Courses & Grades cũng đã được đơn giản hóa để giúp tránh việc sinh viên bỏ lỡ điền thông tin. Từ giờ, nếu học sinh có một trường trong danh sách My Colleges yêu cầu điền thông tin Courses & Grades, họ chỉ phải trả lời hai câu hỏi để xem các khóa học và lớp học có phù hợp với họ hay không: học sinh có thể có bản sao bảng điểm hay không và bảng điểm có thể hiện thông tin xếp hạng hay không. Nếu học sinh trả lời không cho một trong những câu hỏi này, họ sẽ không phải hoàn thành phần này.

Bạn có thể tham khảo toàn bộ bài viết tại đây

Nguồn: Common Application


Cũ hơn