Các khóa học đã đăng ký

Tin du học / Tin BEYOND

Theo lời tân Bộ trưởng CNTT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: "Trước đây, thước đo đại học không rõ ràng. Bây giờ, thước do của đại học bây giờ là mức...
Bạn đã sẵn sàng cho mùa tuyển sinh 2018-2019 chưa?Với các bạn học sinh đang chuẩn bị chuyển sang năm 12 hoặc các bạn học sinh đã tốt nghi...
Để giúp bạn chuẩn bị cho mùa tuyển sinh mới 2018-2019 khi Common App mở lại vào ngày 1 tháng 8, BEYOND xin cập nhật một số thay đổi mà Co...