Các khóa học đã đăng ký

Hiểu về need-aware, need-based và need-blind

Một số hình thức xét tuyển và xét cấp học bổng tại các trường đại học Mỹ mà bạn sẽ cần lưu ý khi lựa chọn trường, giúp tăng cơ hội nhận học bổng của bạn.

Need-aware

Là việc xét tuyển có tính tới khả năng chi trả học phí. Với các trường này, khả năng chi trả của bạn là một yếu tố quan trọng để được xét tuyển nhập học.

Need-based

Là việt xét cấp học bổng dựa trên nhu cầu tài trợ của ứng viên, có tính đến điều kiện tài chính của gia đình. Với hình thức này, các trường thường cân nhắc song song các tiêu chí xét tuyển với khả năng chi trả.

Need-blind

Là việc xét chấp thuận nhập học độc lập không tính đến khả năng chi trả của ứng viên. Hình thức này được một số ít trường đại học với nguồn ngân sách tài trợ lớn áp dụng. 

Với một số trường, bạn nộp hồ sơ và được xét tuyển mà không cần cung cấp thông tin tài chính và khả năng chi trả. Việc bạn phải nộp bao nhiêu học phí sẽ được trường xem xét sau khi chấp thuận bạn nhập học và dựa trên hồ sơ tài chính cung cấp sau đó.

Với một số trường khác, bạn vẫn được yêu cầu cung cấp hồ sơ tài chính, tuy nhiên việc chấp thuận nhập học và xét cấp học bổng được thực hiện độc lập với nhau.


Hiểu thêm về need-blind

Một trường đại học được cho là áp dụng chính sách xét tuyển need-blind khi không yêu cầu thông tin và/hoặc không xét đến khả năng chi trả của bạn và gia đình khi ra quyết định chấp thuận nhập học.

Các trường áp dụng chính sách need-blind thường offer gói hỗ trợ tài chính rộng rãi dựa vào nhu cầu tài trợ của bạn, thông qua thông tin tài chính đến từ CSS PROFILE hoặc hồ sơ khác do trường yêu cầu.

Lưu ý rằng need-blind không nhất thiết là bạn sẽ được học miễn phí. Thay vào đó, bạn sẽ được nhà trường offer một gói hỗ trợ tài chính bao gồm học bổng, grand, work-study và student loan bạn cần hoàn trả sau này. Và không phải tất cả các trường áp dụng chính sách need-blind đều offer gói hỗ trợ tài chính đáp ứng 100% nhu cầu của bạn.


Nguồn: Sách vàng Du học Mỹ (Nguyễn Hữu Quang)


Cũ hơn Mới hơn