Các khóa học đã đăng ký

Hiểu về các hình thức học bổng đại học Mỹ

Nếu học bổng là mục tiêu của bạn khi ứng tuyển các trường đại học Mỹ, bạn cần cần làm quen với một số thuật ngữ. Mặc dù thường được nhắc tới với tên gọi "học bổng", các thuật ngữ này là rất khác nhau:

Financial Aid

Là thuật ngữ chung chỉ gói hỗ trợ tài chính bao gồm hỗ trợ từ quỹ liên bang, tiểu bang, của trường và của các tổ chức tư nhân khác. Financial Aid thường được xét cấp dựa vào đánh giá về nhu cầu tài chính của học sinh và gia đình.

Scholarship

Là học bổng không yêu cầu hoàn lại, thường được xét dựa trên điểm các kỳ khảo thí tiêu chuẩn như SAT/ACT, điểm TOELF/IELTS, GPAs và/hoặc bài luận riêng.

Merit-based Scholarship

Là học bổng dựa trên thành tích học tập, điểm khảo thí SAT/ACT. Hình thức học bổng này thường kèm theo điều kiện duy trì điểm trung bình học tập ở một mức nhất định để được xép tái cấp học bổng trong các năm tiếp theo.

Grand

Là khoản hỗ trợ tài chính không yêu cầu hoàn lại, có thể từ ngân sách liên bang, tiểu bang, hoặc của trường

Work-Study Grand

Là khoản hỗ trợ tài chính dưới hình thức đi làm thêm, nghĩa là bạn được xét tham gia làm thêm và sử dụng tiền lương để trả một phần học phí và chi phí ăn ở.

Loan

Là khoản vay cần hoàn trả, được cho vay từ nguồn ngân sách liên bang, tiểu bang hoặc của trường. Loan thường không áp dụng với sinh viên quốc tế.


Với các trường đại học công lập, do ngân sách hoạt động chủ yếu đến từ thuế và nhân sách tiêu bang và liên bang, thường sẽ không có hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế mà chỉ có các loại học bổng và work-study grand. Các học bổng này thường có giá trị nhỏ. Các học bổng giá trị lớn thường vô cùng cạnh tranh.

Với các trường đại học tư thục, gói "học bổng" sẽ thường bao gồm nhiều thành phần, trong đó có thể bao gồm cả scholarship, financial-aid, work-study grand và loan (trong một số ít trường hợp). Với các trường đại học có nguồn ngân sách lớn từ các khoản tài trợ, ngân sách dành cho các gói "học bổng" này thường là rất lớn.

Nguồn: Sách vàng Du học Mỹ (Nguyễn Hữu Quang)


Cũ hơn Mới hơn