Các khóa học đã đăng ký

Danh sách các trường đại học Mỹ áp dụng need-blind admission với sinh viên quốc tế

Need-blind là gì?

Một trường đại học được cho là áp dụng chính sách xét tuyển need-blind khi không yêu cầu thông tin và/hoặc không xét đến khả năng chi trả của học sinh và gia đình khi ra quyết định chấp thuận nhập học.

Với một số trường, bạn nộp hồ sơ và được xét tuyển mà không cần cung cấp thông tin tài chính và khả năng chi trả. Việc bạn phải nộp bao nhiêu học phí sẽ được trường xem xét sau khi chấp thuận bạn nhập học và dựa trên hồ sơ tài chính cung cấp sau đó.

Với một số trường khác, bạn vẫn được yêu cầu cung cấp hồ sơ tài chính, tuy nhiên việc chấp thuận nhập học và xét cấp học bổng/hỗ trợ tài chính được thực hiện độc lập với nhau

Các trường áp dụng chính sách need-blind thường offer gói hỗ trợ tài chính rộng rãi dựa vào nhu cầu tài trợ của bạn, thông qua thông tin tài chính đến từ CSS PROFILE hoặc hồ sơ khác do trường yêu cầu.

Lưu ý rằng need-blind không nhất thiết là bạn sẽ được học miễn phí. Thay vào đó, bạn sẽ được nhà trường offer một gói hỗ trợ tài chính bao gồm học bổng, grand, work-study và student loan bạn cần hoàn trả sau này. Và không phải tất cả các trường áp dụng chính sách need-blind admission đều offer gói hỗ trợ tài chính đáp ứng 100% nhu cầu của bạn.

Dưới đây là danh sách 5 trường áp dụng chính sách need-blind admission và cam kết "meet full financial need" với sinh viên quốc tế để bạn tham khảo:

  • Amherst College
  • Harvard College
  • Massachusetts Institute of Technology
  • Princeton University
  • Yale University

Nguồn: Wiki


Cũ hơn Mới hơn