Các khóa học đã đăng ký

11 học bổng đại học Canada bạn nên biết

Với nhiều bạn có mong muốn được đặt chân đến Canada và theo học tại một trong những trường đại học tại đây, học phí và sinh hoạt phí cao vẫn còn là một cản trở. Tuy nhiên, nếu bạn chịu khó tìm kiếm, bạn sẽ thấy khá nhiều trường tại Canada cung cấp học bổng, với nhiều mức từ mang tính khuyến khích tới toàn phần bao gồm cả sinh hoạt phí, cho sinh viên quốc tế. 

Dưới đây là danh sách một số trường đại học Canada cấp học bổng giá trị tương đối cao. Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng click vào link dẫn mà chúng tôi đã cung cấp cho từng trường nhé.

Saskatchewan University

 • Scholarship Link- http://uscollegeinternational.com/2017/08/31/university-saskatchewan-scholarships/
 • The University of Saskatchewan, a public research university, is located in the Saskatchewan province. Founded in 1907, the school boasts over 23,000 undergraduate and graduate students as well as an astonishing endowment of CAN$214 million. Saskatchewan is one of the top research schools in Canada and is a member of the prestigious U15 Group. It offers one of the most generous Canadian scholarships to international students.

University of Toronto

 • Scholarship Link- http://uscollegeinternational.com/2017/08/14/university-toronto-scholarships/
 • Founded with a royal charter in 1827 as “King’s College”, the University of Toronto has been one of the most renowned Canadian schools for almost 200 years. As a public research university with almost 61,000 students, the university has graduated 4 governors and countless Prime Ministers as well as other political figures. Their endowment is CAN$2.1 billion, and part of it goes to reward many scholarships in Canada for international students.

Calgary University

Dalhousie University

 • Scholarship Link- http://uscollegeinternational.com/2017/12/31/dalhousie-university-scholarships/
 • Founded in 1818 in Nova Scotia, Canada, Dalhousie University offers over 4,000 amazing academic courses of study. These courses are offered to 18,000 undergraduate and graduate students, and the school has an endowment of $580 million. As a public research university, Dalhousie University specializes in marine biology and offers a great education in majors such as engineering, chemistry, physics, nursing, and humanities.

McMaster University

 • Scholarship Link- http://uscollegeinternational.com/2018/01/01/mcmaster-university-scholarships/
 • McMaster University, located in Hamilton, Ontario, Canada, is a public research institution that was created with a legislative act in 1887. With an endowment of CAN$704.7 million, there are hundreds of academic courses offered to the 30,000 students currently attending. There are many that attend this school by receiving most generous Canadian scholarships that are available to international students. This school has been recognized internationally because QS ranked the school #140 in their 2018 World University Rankings.

Regina University

McGill University

 • Scholarship Link- http://uscollegeinternational.com/2017/08/17/mcgill-university-scholarships/
 • Located in Montreal, Quebec, McGill University is one of Canada’s top coeducational public schools. Founded in 1821 by a royal charter, McGill now is home to 41,000 students. With 5,000 academic staff, the school also has an endowment of CAN$1.6 billion, one of the highest figures in Canada. There are many scholarships that are offered at this Canadian university because of its large endowment. So far, the school has graduated 12 Nobel Laureates and 144 Rhodes Scholars.

York University

 • Scholarship Link- http://uscollegeinternational.com/2018/01/02/york-university-scholarships/
 • York University, which is located in Toronto, Ontario, is the third largest university in Canada. With 52,000 students enrolled, there are dozens of prestigious research centers and institutes on their four different campuses. With a $439 million dollar endowment, York has graduated countless famous figures.

University of Waterloo

 • Scholarship Link- http://uscollegeinternational.com/2018/01/03/university-of-waterloo-scholarships/
 • Found in Waterloo, Ontario, University of Waterloo is a public research university. Founded in 1957, Waterloo was ranked #152 on QS’ World University Rankings of 2018. Recognized for their advanced research, the school has been elected to the U15 Group. The student body consists of 35,000 graduates and undergraduates. Many of these students receive the best Canadian scholarships in many different fields including MBA, medicine, science, and humanities.

University of Alberta

 • Scholarship Link- http://uscollegeinternational.com/2018/01/03/university-of-alberta-scholarships/
 • Often referred to as one of the top universities in Canada, University of Alberta has graduated dozens of important political leaders and government officials. First founded in 1908, the school hosts five different campuses for its 38,000 students. Their endowment is one of the highest in the country at CAN$1.02 billion.

University of British Columbia

 • Scholarship Link- http://uscollegeinternational.com/2018/01/03/university-of-british-columbia-scholarships/
 • The oldest higher learning institution in the province, University of British Columbia is home to more than 50,000 students. Those students are led by 14,000 academic staff, and the school is funded by their CAN$1.141 billion endowments. Some part of this endowment goes to award international scholarships in Canada. In 2015, both Times Higher Education and US News & World Report ranked BCU as one of the top twenty public schools on the planet.

Tổng hợp: BEYOND


Cũ hơn Mới hơn