Các khóa học đã đăng ký

Việc làm cho sinh viên du học tại Mỹ với visa F-1

Việc làm cho sinh viên F-1 bao gồm

Việc làm trong khuôn viên trường

Sinh viên quốc tế với visa F-1 có thể làm việc trong khuôn viên trường tối đa 20 giờ một tuần trong thời gian học và làm việc toàn thời gian trong các kỳ nghỉ, chẳng hạn như nghỉ hè và mùa hè. Các công việc này có trong khuôn viên của trường hoặc tại một địa điểm ngoài khuôn viên có "liên kết giáo dục với trường học". Trong trường hợp thứ hai, công việc phải "kết hợp với chương trình giảng dạy đã được thiết lập của trường hoặc liên quan đến các dự án nghiên cứu được tài trợ ở bậc sau đại học"

Đào tạo thực hành

Đào tạo thực hành dành cho sinh toàn thời gian nắm visa F-1 đang theo học tại một trường cao đẳng, đại học trong ít nhất một năm học (chín tháng). Học sinh trung học và học sinh Anh Ngữ không đủ điều kiện để được thực hành ngay cả khi chương trình là một phần của một trường cao đẳng hoặc đại học.

Đào tạo Thực hành được chia thành hai loại, "curricular" và "optional"

Curricular Practical Training (CPT)

Chương trình Đào tạo Thực tiễn (CPT) định nghĩa công việc là một phần "thiết yếu" của chương trình giảng dạy đã được thiết lập và thường được yêu cầu hoặc điểm. CPT được thiết kế để mang lại cho sinh viên cơ hội tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực học tập của họ.

Việc đào tạo này được cung cấp bởi các nhà tài trợ tài trợ thông qua hợp đồng với trường. Để có được giấy phép làm việc theo chương trình CPT, sinh viên phải hoàn thành một năm chương trình cấp bằng của họ, đã xác định ngành học chính, và hiện đang nắm giữ visa F-1. Họ phải có một thư mời làm việc tại thời điểm họ xin phép để công việc có thể được đánh giá xem nó có đáp ứng các yêu cầu đối với CPT hay không.

Cán bộ chuyên trách của trường (DSO) hoàn thành giấy phép làm việc trên hệ thống SEVIS bằng cách chỉ định ai là nhà tuyển dụng, địa điểm của người sử dụng lao động, ngày tháng làm việc, và việc làm là toàn thời hay bán thời gian. Việc làm 20 tiếng / tuần hoặc ít hơn được coi là bán thời gian. Mọi công việc trên 20 giờ một tuần được coi là toàn thời gian. Đối với phần lớn trường hợp, sinh viên đại học chỉ được tham gia CPT bán thời gian trong khi họ đang học trừ khi CPT là một phần của chương trình học tập của họ. CPT toàn thời gian thường chỉ được phép trong các kỳ nghỉ.

Mẫu I-20 của sinh viên, thẻ I-94 và hộ chiếu nước ngoài chưa hết hạn là giấy phép việc làm. Không cần có giấy phép của Bộ An ninh Nội địa.

Sinh viên không bị giới hạn về số giờ thực tập của họ. Tuy nhiên, sinh viên đã tham gia một năm hoặc nhiều hơn chương trình CPT sẽ không đủ điều kiện để đăng ký tham gia chương trình Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT). Do đó, sinh viên nên đảm bảo rằng họ theo dõi số giờ họ tham gia CPT.

XIN LƯU Ý: Các yêu cầu tham gia CPT là khác nhau đối với sinh viên đại học và sinh viên sau đại học. Sinh viên nên kiểm tra với Văn phòng Sinh viên Quốc tế của mình để nắm rõ các thông tin về CPT.

Optional Practical Training (OPT)

OPT là cơ hội để sinh viên F-1 có thêm kinh nghiệm làm việc bổ sung cho chương trình học tập của họ; do đó, công việc phải liên quan trực tiếp đến ngành học chính.

Tất cả các sinh viên nắm giữ visa F-1 được hưởng một năm đào tạo thực hành tùy chọn (OPT) cho mỗi bằng cấp giáo dục đại học họ nhận được. Sinh viên phải hoàn thành tối thiểu một năm học để được tham gia OPT.

Sinh viên hoàn thành các chương trình học cấp bằng ở các chuyên ngành STEM Designated Degree Program List có thể được gia hạn thời gian thực tập OPT thêm 24 tháng (tổng cộng là 36). STEM bao gồm các chương trình học về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, hoặc toán học, bao gồm:

 • Actuarial Science
 • Computer Science (except data entry/microcomputer applications)
 • Engineering
 • Engineering Technologies
 • Biological and Biomedical Sciences
 • Mathematics and Statistics
 • Military Technologies
 • Physical Sciences
 • Science Technologies
 • Medical Scientist

Để sinh viên đủ tiêu chuẩn gia hạn thêm 24 tháng, nhà tuyển dùng cần tham gia chương trình E-Verify Employment Verification Program điều hành bởi US Citizenship and Immigration Services.

Chương trình OPT cho sinh viên F-1 bao gồm 4 trường hợp:

 • Trong kỳ nghỉ hè hàng năm của sinh viên và vào những kỳ nghỉ khác nếu học sinh đó hội đủ điều kiện và có đăng ký học kỳ tiếp theo;
 • Trong thời gian học với điều kiện OPT không vượt quá 20 giờ/tuần;
 • Toàn thời gian sau khi đã hoàn thành tất cả các yêu cầu của khóa học(không bao gồm luận án hoặc tương đương), nếu sinh viên đang học chương trình cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ;
 • Toàn thời gian sau khi học sinh hoàn thành chương trình học.

Ba trường hợp đầu tiên được gọi là “pre-completion” OPT, trong khi trường hợp thứ tư được gọi là “post-completion” OPT.

Để tham gia vào hoạt động OPT, sinh viên phải nộp đơn xin Giấy phép làm việc(EAD) từ Trung tâm Dịch vụ DHS có thẩm quyền ở khu vực nơi họ sinh sống. DSO của sinh viên sẽ cung cấp một thư đề nghị.

Việc làm OPT phải liên quan đến lĩnh vực học tập của học sinh. Ví dụ như một sinh viên nghiên cứu về truyền thông không đủ điều kiện để làm việc như là một lập trình viên trên OPT. Sinh viên không được tham gia OPT cho đến khi DHS chấp nhận đơn và cung cấp cho học sinh một EAD. Việc này có thể mất 90 ngày hoặc nhiều hơn vào những tháng hè.

Việc làm ngoài khuôn viên trường

Ngoài việc đào tạo thực hành, sinh viên F-1 có thể được phép làm việc ngoài khuôn viên, nhưng chỉ sau khi đã ở trong tình trạng F-1 được tối thiểu một năm học, và chỉ khi họ đáp ứng một số tiêu chí nhất định. Sinh viên gặp khó khăn về tài chính không lường trước và sinh viên có một lời mời làm việc từ một tổ chức quốc tế có thể xin giấy phép làm việc từ DHS.

Tình trạng nghiêm trọng về tài chính: Việc làm khi có khó khăn nghiêm trọng về tài chính được thiết lập để cung cấp cho sinh viên gặp những khó khăn như vậy cơ hội nhận được giấy phép lao động. DSO sẽ xác định tính hợp pháp của yêu cầu. Thông thường, DSO sẽ tìm kiếm những chứng cứ như việc mất việc làm tại trường, mất học bổng một cách bất ngờ, thay đổi nghiệm trọng tỷ giá hối đoái, tăng học phí và chi phí học tập, hóa đơn y tế, mất trộm (với một báo cáo của cảnh sát ), tăng chi phí sinh hoạt, mất thu nhập của nhà tài trợ, thiệt hại của của một nhà tài trợ, vv

Nếu DSO xét thấy yêu cầu là hợp lý, DSO sẽ khuyến nghị tới DHS thông qua một xác nhận SEVIS rằng học sinh được cấp phép làm việc. Nếu được cấp, giấy phép làm việc có giá trị đối với việc làm bán thời gian (20 giờ một tuần hoặc ít hơn trong thời gian học) và toàn thời gian trong các kỳ nghỉ.

Việc làm với một Tổ chức Quốc tế: Một tình huống đặc biệt có thể có là sinh viên F-1 đã được tuyển dụng dưới sự bảo trợ của một tổ chức quốc tế, theo định nghĩa của Đạo luật Miễn trừ Tổ chức Quốc tế. Một sinh viên xin phép làm việc cho một tổ chức như vậy nộp đơn tới Trung tâm Dịch vụ DHS có thẩm quyền ở nơi mình cư trú với các tài liệu sau:

 • Một văn bản xác nhận từ tổ chức quốc tế rằng công việc được đề xuất nằm trong phạm vi tài trợ của tổ chức;
 • Mẫu I-20 ID DSO chứng nhận trên hệ thống SEVIS trong vòng 30 ngày;
 • Mẫu Đơn I-765 hoàn chỉnh, Đơn Xin Cấp Phép Lao động, và lệ phí theo quy định.

Nguồn: ICEF


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Cũ hơn Mới hơn