Các khóa học đã đăng ký

Việc làm cho sinh viên du học Mỹ với visa J-1

Việc làm với sinh viên J-1

Sinh viên J-1 có một số lựa chọn việc làm sau:

Trong khuôn viên trường: Các quy định liên quan tới chương trình trao đổi cho phép sinh viên tham gia các công việc trong khuôn viên có liên quan hoặc không liên quan đến học tập, quy định rằng công việc có thể được thực hiện "tại cơ sở" của trường. Điều này có nghĩa là nhà trường không phải là chủ nhân. Ví dụ: sinh viên trao đổi làm việc cho một công ty thương mại, chẳng hạn như dịch vụ ăn uống, hoạt động trong khuôn viên.

Đào tạo Học thuật: Đào tạo học thuật là là loại công việc được cho phép liên quan đến lĩnh vực học tập của sinh viên. Nó nhằm cung cấp các điều kiện thực hành, kinh nghiệm thực tế bổ sung cho trình độ học tập. Sinh viên J-1 được tham gia chương trình đào tạo thực hành lên đến 18 tháng sau khi hoàn thành chương trình học (ba năm đối với đào tạo sau tiến sỹ). Đơn xin học phải được nộp chậm nhất là ngày hoàn thành các nghiên cứu ghi trên DS-2019. Sinh viên PHẢI có một thư mời làm việc liên quan đến lĩnh vực học tập của mình để có thể tham gia Đào tạo Học thuật.

Ngoài khuông viên trường: Sinh viên trao đổi có thể được tham gia làm việc ngoài khuôn viên trường khi có các "tình trạng tài chính nghiêm trọng, khẩn cấp và không lường trước được" phát sinh từ người bảo lãnh trao đổi visa J-1. Nhữn việc làm như vậy sẽ được cấp phép bằng văn bản của Cán bộ Trách nhiệm (RO) hoặc Cán bộ Trách nhiệm Thay thế (ARO) cho biết tên và địa chỉ của người sử dụng lao động và ngày làm việc.

Nguồn: ICEF

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Cũ hơn Mới hơn