Các khóa học đã đăng ký

Phân loại visa du học tại Mỹ

Sinh viên phải có thị thực sinh viên để học tập tại Hoa Kỳ, trừ khi họ đến từ Canada hoặc Bermuda. Khóa học mà họ dự định theo đuổi và loại trường mà họ dự định tham dự (ví dụ, K-12, trường cao đẳng / đại học, nghề nghiệp) sẽ chỉ ra loại thị thực nào là cần thiết.

Dưới đây là các loại thị thực có thể áp dụng, bao gồm thông tin về học tập và việc làm với từng loại visa.

Visa sinh viên F-1

Visa F-1 dành cho sinh viên quốc tế theo học toàn thời gian trong một chương trình học được công nhận và được DHS (Bộ An ninh Quốc gia) chấp nhận.

Sinh viên phải duy trì khóa học toàn thời gian; học tập bán thời gian chỉ được phép với sự chấp thuận của DSO (Designated School Official) theo các quy định hiện hành.

Hạn chế việc làm:

Với visa F-1 hợp lệ, sinh viên có thể làm việc trong khuôn viên của trường và được phép làm việc tối đa 20 giờ mỗi tuần trong thời gian học. Trong thời gian nghỉ học, sinh viên có thể làm việc toàn thời gian tại trường nếu có điều kiện khác và dự định đăng ký học kỳ tiếp theo.

Trong khi ghi danh, học sinh F-1 gặp "những khó khăn về kinh tế" không lường trước, có thể nộp đơn tới USCIS để xin phép làm việc bán thời gian. Hồ sơ Đệ trình Việc làm (EAD) - là tài liệu xác định danh tính và giấy phép làm việc do UCSIS cấp.

Sinh viên F-1 có thể tham gia vào các công việc liên quan trực tiếp đến lĩnh vực học tập thông qua việc các chương trình đào tạo thực hành. Có hai loại hình đào tạo thực hành:

Curricular Practical Training (CPT): Loại hình việc làm này là một phần không thể tách rời của một chương trình giảng dạy đã được thiết lập và xảy ra trước khi hoàn thành khóa học. Nó đòi hỏi sự chấp thuận của DSO trong SEVIS và Mẫu I-20. Không yêu cầu EAD.

Optional Practical Training (OPT): Loại hình việc làm này xảy ra trong hoặc sau khi hoàn thành các nghiên cứu. Tổng thời gian làm việc không được quá 12 tháng. Sự gia hạn thêm 24 tháng chỉ dành cho sinh viên tốt nghiệp STEM làm việc cho một nhà tuyển dụng được xác minh. Cần có đề xuất của DSO và sự chấp thuận của USCIS. Yêu cầu EAD

Visa sinh viên học nghề M-1

Người giữ visa M-1 là những sinh viên theo học chương trình hay trường dạy nghề tại Mỹ. Họ phải duy trì một chương trình học toàn thời gian; học tập bán thời gian chỉ được phép nếu được cán bộ chuyên trách của trường (DSO) cho phép.

Hạn chế về việc làm: sinh viên M-1 có thể tham gia chương trình đào tạo thực hành kéo dài tối đa 06 tháng sau khi hoàn thành khóa học. Họ phải nộp đơn xin USCIS để được cấp EAD. Việc làm phải liên quan đến lĩnh vực học tập và được đề xuất bởi cán bộ chuyên trách của trường (DSO) thông qua việc chứng thực I-20.

Visa sinh viên trao đổi J-1

Người giữ visa J-1 là những cá nhân tham gia các chương trình trao đổi sinh viên theo học các khóa học tại một cơ sở giáo dục tại Mỹ, dưới sự bảo trợ của Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ và một nhà tài trợ chương trình được chỉ định.

Người giữ visa J-1 phải duy trì học toàn thời gian. Theo các quy định của DOS, họ có thể giảm bớt thời gian đi học ít hơn mức toàn thời gian khi được cán bộ có trách nhiệm (RO) hoặc nhân viên phụ trách trách nhiệm thay thế (ARO) của nhà tài trợ chương trình được chỉ định.

Hạn chế về việc làm: Người có thị thực J-1 có thể được tuyển dụng trong khuôn viên của trường và có thể làm việc tối đa là 20 giờ mỗi tuần trong thời gian theo học (và làm việc toàn thời gian trong kỳ nghỉ) khi có chấp thuận của SEVIS, được RO hoặc ARO của chương trình đề xuất. Họ có thể làm việc ngoài khuôn viên trường trong một số trường hợp nhất định với điều kiện họ được chấp thuật của SEVIS, được RO hoặc ARO đề xuất. Việc tuyển dụng không cần giấy phép bổ sung từ USCIS hoặc EAD. Người có thị thực J-1 được hưởng 18 tháng thực tập (36 tháng đối với đào tạo sau tiến sỹ).

Visa thực tập sinh J-1

Các chương trình được chấp thuận tại trường đại học cũng có thể bảo trợ thị thực Thực tập sinh. Thị thực này chỉ dành cho sinh viên nước ngoài hiện đang theo học ở một cơ sở giáo dục cao đẳng/đại học bên ngoài nước Mỹ, theo đó việc thực tập ở Hoa Kỳ sẽ "hoàn thành các mục tiêu giáo dục cho chương trình học hiện tại của mình". Sinh viên nắm giữ thị thực này có thể tham gia vào các nghiên cứu ngẫu nhiên (ví dụ, nghiên cứu không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực chính của nghiên cứu).

Hạn chế về việc làm: Sinh viên với visa Thực tập sinh chỉ có thể được tuyển dụng và làm việc theo các điều khoản thực tập được mô tả trong Form DS-7002 của họ.

Visa J-1 dành cho Exchange Visitor: Giáo sư, Nhà nghiên cứu, Chuyên gia, Professor, Trainee, Physician, Thực tập sinh

Visa trao đổi J-1 là hình thức visa dành cho những cá nhân là các nhà nghiên cứu, giáo sư, học giả ngắn hạn, chuyên gia, học viên, thực tập viên hoặc bác sĩ người nước ngoài sang Mỹ dưới sự tài trợ của một chương trình trao đổi đã được Bộ Ngoại giao chỉ định. Họ có thể tham gia vào nghiên cứu ngẫu nhiên trong khi duy trì tình trạng J.

Hạn chế về việc làm: Người nắm giữ visa trao đổi J-1 chỉ có thể được tuyển dụng trong điều kiện đặc biệt bởi nhà tài trợ chương trình được chỉ định hoặc người được chỉ định thích hợp, và theo chương trình được DOS phê duyệt, cho khoảng thời gian có hiệu lực như đã nêu trong DS-2019. Trong một số trường hợp, các giáo sư, nhà nghiên cứu và các học giả ngắn hạn có thể nhận thù lao từ các tổ chức khác với sự chấp thuận của SEVIS, được đề xuất bởi RO hoặc ARO của chương trình.

Nguồn: ICEF

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Cũ hơn Mới hơn