Các khóa học đã đăng ký

Lịch thi ACT 2018-2019

Lịch thi quốc tế là giồng nhau với tất cả các quốc gia ngoài Hoa Kỳ và các lãnh thổ của Hoa Kỳ. Lịch này áp dụng cả với Canada từ tháng 9 năm 2018. Tất cả sinh viên kiểm tra bên ngoài Hoa Kỳ, lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico sẽ ần đăng ký trên web. Người thi sẽ cần lập một tài khoản ACT miễn phí để đăng ký thi.

Chính sách mới đối với Ngày thi quốc tế: Nếu bạn đã bỏ lỡ thời hạn đăng ký cho một kỳ thi, bạn sẽ có tùy chọn trả phí đăng ký trễ và kiểm tra tại địa điểm bạn muốn, nếu có chỗ trống. Các trung tâm thi quốc tế sẽ không cung cấp lựa chọn "standby" như trước kia.

Lịch thi với thí sinh quốc tế

Test Date Registration Deadline Late Fee Required
 September 7-8, 2018 August 10, 2018 August 11-31, 2018
 October 26-27, 2018 September 28, 2018 September 29-October 19, 2018
 December 7-8, 2018 November 2, 2018 November 3-30, 2018
 February 8-9, 2019 January 11, 2019 January 12-February 1, 2019
 April 12-13, 2019 March 8, 2019 March 9-April 5, 2019
 June 7-8, 2019 May 3, 2019 May 4-31, 2019


Địa điểm thi:

  • APU International School, TP. Hồ Chí Minh
  • Singapore Internatinoal School, Nam Saigon, TP. Hồ Chí Minh

Cũ hơn Mới hơn