Các khóa học đã đăng ký

Hệ thống giáo dục Mỹ

Nước Mỹ có một hệ thống giáo dục phi tập trung dựa trên Hiến pháp Liên Bang, quyền điều hành hệ thống giáo dục được trao cho chính quyền cấp tiểu bang và cấp địa phương, cũng như cho từng trường và cơ sở giáo dục. Điều này mang lại sự tự chủ và tính đa dạng - được coi là những yếu tố quan trọng mang lại sự năng động và hấp dẫn của hệ thống giáo dục Mỹ.

Hệ thống giáo dục Mỹ không dựa trên chỉ một hay thậm trí một số bộ Luật. Thay vào đó, có một hệ thống các văn bản luật địa phương và tiểu bang, liên bang, cùng với các phán quyết của tòa án và các quy định khác cùng nhau xác lập nên một hệ thống giáo giục phi tập trung. Bên cạnh đó, có nhiều chính sách và quy định được áp dụng dưới sự điều chỉnh của các hiệp hội giáo dục cũng như các cơ sở giáo dục có giá trị áp dụng trong từng tổ chức, hiệp hội cụ thể.

Mặc dù vậy, hệ thống giáo dục Mỹ áp dụng mô hình có nhiều điểm tương đồng với các hệ thống giáo dục khác trên thế giới. Bắt đầu với trường tiểu học (được gọi là primary school hoặc elementary school), tiếp đến là các trường trung học cơ sở (được gọi là middle school) và trung học phổ thông (được gọi là secondary school hoặc high school), sau đó là giáo dục sau phổ thông (postsecondary). Giáo dục sau phổ thông bao gồm các chương trình cấp chứng chỉ (non-degree program) và các chương trình cấp bằng như bằng cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ …

Tại thời điểm viết cuốn sách này, có khoảng trên 139,000 trường công và trường tư tại Mỹ, trong đó có trên 4,700 trường kỹ thuật và dạy nghề cấp chứng chỉ và hơn 4,700 cơ sở giáo dục cấp bằng. Trong số các cơ sở giáo dục cấp bằng, có trên 1,600 cơ sở cấp bằng tú tài (associate) và trên 3,000 trường cấp bằng cử nhân (bachelor) hoặc cao hơn. Hơn 400 cơ sở cấp bằng tiến sỹ nghiên cứu (research doctorate)

Theo thống kê, Mỹ là một trong các nước có chi phí đầu tư trên mỗi học sinh lớn nhất thế giới.

  • Năm 2014, Pearson/Economist Intelligence Unit xếp hạng hệ thống giáo dục Mỹ đứng thứ 14 trong các hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới.
  • Năm 2015, Programme for International Student Assessment xếp hạng học sinh trung học Mỹ thứ 39 toàn cầu về Toán, 25 về Khoa học và 23 về Đọc hiểu.
  • Giáo dục đại học Mỹ luôn nằm ở vị trí số 1 toàn cầu. Theo báo cáo của World University Rankings 2016-2017, trong số 10 trường đại học nghiên cứu tốt nhất thế giới, có tới 7 trường đến từ Mỹ, 2 trường đến từ Anh Quốc và 1 trường đến từ Thụy Sĩ, và trong số 100 trường đại học nghiên cứu tốt nhất thế giới, có tới 43 trường đến từ Mỹ.

Nguồn: Sách vàng du học Mỹ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Cũ hơn