Các khóa học đã đăng ký

Master Package

Là chương trình tư vấn toàn diện của BEYOND, nhằm giúp học sinh xây dựng lộ trình học tập từ sớm, chuẩn bị, hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng tuyển cũng như hồ sơ xin học bổng tại các trường đại học hàng đầu tại Mỹ với CAM KÊT ứng tuyển và săn học bổng thành công.

Chương trình bắt đầu từ năm lớp 9-10 và kéo dài cho tới hết năm lớp 12, bao gồm việc lên lộ trình học tập, hỗ trợ tham gia các kỳ thi chuẩn hóa IETLS/TOEFL, SAT/ACT, định hướng hoạt động ngoại khóa phù hợp với năng lực, sở thích cá nhân của từng học sinh, hoàn thiện hồ sơ cá nhân, chiến lược chọn trường, chọn ngành, khai thác và tối đa tiềm năng của học sinh.
Success Package
Success Package
Là chương trình tư vấn toàn diện của BEYOND, nhằm giúp học sinh chuẩn bị, hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng tuyển cũng như hồ sơ xin học bổng tại các trường đại học hàng đầu tại Mỹ với CAM KÊT ứng tuyển và săn học bổng thành công.

Chương trình bắt đầu từ đầu năm lớp 11 và kéo dài cho tới hết năm lớp 12, dành cho các học sinh đã có sự chuẩn bị nhất định trong năm lớp 10. Chương trình bao gồm việc hỗ trợ hoàn thiện lộ trình học tập, tham gia các kỳ thi chuẩn hóa IETLS/TOEFL, SAT/ACT, hoàn thiện hồ sơ cá nhân, tối ưu cơ hội ửng tuyển và săn học bổng của học sinh.
Admission Package
Admission Package
Là chương trình tư vấn toàn diện của BEYOND, nhằm giúp học sinh chuẩn bị, hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng tuyển cũng như hồ sơ xin học bổng tại các trường đại học hàng đầu tại Mỹ với CAM KÊT ứng tuyển và săn học bổng thành công.

Chương trình bắt đầu từ đầu năm lớp 12 và kéo dài cho tới cuối năm lớp 12, dành cho các học sinh đã có sự chuẩn bị về điểm các kỳ thi chuẩn hóa, hoạt động ngoại khóa ..., Chương trình bao gồm việc hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ cá nhân, tư vấn chọn trường phù hợp với năng lực học tập và khả năng tài chính của học sinh và gia đình.
0+
số trường đại học & cao đẳng
tại Mỹ
0+
/100 đại học tốt nhất thế giới đến từ Mỹ
0+
lương bình quân/năm
sinh viên đại học TOP100
0+
mức học bổng bình quân/năm
sinh viên quốc tế TOP100
0+
chi phí bình quân/năm
sinh viên quốc tế TOP100

Tin du học / Tin BEYOND